biuro 1: KIELCE - 796-655-431 | biuro 2: Nowa Słupia - 601-511-381
Majątkowe

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania lub domu / budynku można zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane (co ubezpieczamy i w jakim zakresie):
•       mury od ognia i innych zdarzeń losowych (wymagane przy kredycie)
•       elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw. wykończenie mieszkania)
•       mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych (tzw.wyposażenie)
•       elementy stałe i ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju
•       odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym –

Ubezpieczenie mieszkania, domu lub budynku, aby było kompletne, powinno zawierać wszystkie powyższe elementy. Poszczególni ubezpieczyciele oferują też szeroki wachlarz dodatków m.in: ubezpieczenie szyb, home assistance, ubezpieczenie budynków gospodarczych, stałych elementów ogrodzenia, małej architektury ogrodu, ochrony prawnej
i wiele innych ciekawych opcji, którym warto się przyjrzeć.
Oferujemy również ubezpieczenia domu w budowie oraz domków letniskowych.

Dom w budowie
Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:
•       domu jednorodzinnego
•       garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego

Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz KATASTROFY BUDOWLANEJ.
Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

Domki letniskowe
Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.

Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach), zapadania się ziemi, lawiny, zalania.

Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju.

Przedstawiamy konkretną ofertę ubezpieczenia.
Niczego nie ukrywamy

Biuro 1:

Ubezpieczenia RELATIV
ul. 1 Maja 182,
25-614 Kielce,

Rafał Czerwiński -
t: 796-655-431
@: ubezpieczenia.relativ@gmail.com

Biuro 2:

Ubezpieczenia RELATIV
ul. Świętokrzyska 4,
26-006 Nowa Słupia -

Wiesław Czerwiński,
t: 601-511-381
@: relativ.czerwinski@gmail.com