biuro 1: KIELCE - 796-655-431 | biuro 2: Nowa Słupia - 601-511-381
Komunikacyjne – OC, AC, NNW, ASS
UBEZPIECZENIE OC - CZYTAJ WIĘCEJ...
Ubezpieczenie OC to podstawowa polisa ubezpieczeniowa, którą należy wykupić dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Zakres ochrony reguluje ustawa, tak więc oferta poszczególnych ubezpieczycieli w przypadku ubezpieczenia OC może różnić się jedynie ceną i oczywiście poziomem obsługi, co także nie jest bez znaczenia. Dlatego tanie OC to dobry wybór, ale u sprawdzonego ubezpieczyciela.
UBEZPIECZENIE NNW - CZYTAJ WIĘCEJ...
Z ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów w razie wypadku komunikacyjnego przysługuje wypłata w zależności od poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie jest liczone jako odpowiedni procent sumy ubezpieczenia odpowiadający poniesionemu uszczerbkowi na zdrowiu i przysługuje pasażerom i kierowcy, którzy podróżowali pojazdem w chwili zdarzenia (nie więcej niż ilość pasażerów, która zgodnie z dowodem rejestracyjnym może jechać danym samochodem)
UBEZPIECZENIE szyb samochodowych - CZYTAJ WIĘCEJ...
Ubezpieczenie szyb samochodowych, umożliwia nam skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej w razie wybicia lub pęknięcia szyby bez uruchamiania polisy Auto Casco.
Dzięki wykupieniu takiej dodatkowej ochrony nie powinniśmy tracić zniżki w AC, w razie likwidacji szkody z powodu np. uszkodzonej od kamienia szyby przedniej.
Należy zwrócić uwagę na ewentualne udziały własne, sposób likwidacji szkody (czy zamienniki czy szyby oryginalne – najczęściej zamienniki) oraz sumę ubezpieczenia.
UBEZPIECZENIE AC - CZYTAJ WIĘCEJ...

Wykupując ubezpieczenie AC (Auto Casco), warto uważnie przyjrzeć się zawieranej umowie, ponieważ zakres, nawet u tego samego ubezpieczyciela, może się znacznie różnić w poszczególnych pakietach.

Poniżej znajdziesz najważniejsze elementy i punkty w warunkach ogólnych, które trzeba wziąć pod uwagę zawierając polisę AC:

wariant – serwisowy czy kosztorysowy – decyduje o tym, czy przy wypłacie odszkodowania będzie brana pod uwagę amortyzacja za zużycie części.
udziały własne – włączone czy zniesione – procentowy lub kwotowy udział ubezpieczonego w każdej szkodzie lub udział w szkodzie jeżeli zachodzą opisane w warunkach ogólnych przesłanki.

suma ubezpieczenia AC – od jakiej wartości ubezpieczony jest samochód – należy również sprawdzić czy ta wartość jest utrzymana przez okres obowiązywania polisy (istotne dla samochodów nowych i ewentualnie 2-3 letnich). Ponadto suma ubezpieczenia może być redukcyjna lub nieredukcyjna – zmniejsza się lub nie, po wypłacie odszkodowania.

zakres – pozycja warunków ogólnych, która mówi za jakie szkody faktycznie odpowiada ubezpieczyciel.
wyłączenia odpowiedzialności – tutaj znajdziemy informację za jakie szkody nie ma odpowiedzialności z polisy. Jeżeli polisa jest w wariancie tzw. “all risks” wtedy szczególnie ważna jest lektura wyłączeń, ponieważ co do zasady, ryzyka, które nie są wyłączone z zakresu, są objęte ubezpieczeniem.
Nie trzeba oczywiście wybierać najszerszego możliwego zakresu, ale warto wiedzieć za co płacimy składkę.

UBEZPIECZENIE Car Assistance - CZYTAJ WIĘCEJ...
Ubezpieczenie Car Assistance to kolejny ważny składnik pakietu ubezpieczeniowego i warto zwrócić uwagę na jego zakres w relacji do ceny jaką chcemy zapłacić. Poniżej najbardziej istotne składniki, którym warto się przyjrzeć:

zakres – w jakim przypadku faktycznie przysługuje nam pomoc.
samochód zastępczy – czy nam przysługuje, na jak długo i w jakim przypadku – auto zastępcze w zależności od wariantu może nam przysługiwać np. tylko w razie kradzieży, albo również w razie wypadku i w najszerszych wariantach w razie awarii.
holowanie pojazdu – na jaką odległość w Polsce i za granicą
limit kilometrów od domu – czy jest czy go nie ma – istotny zapis, który może spowodować, że np. w razie rozładowania akumulatora pod naszym domem, nie będziemy mogli skorzystać z pomocy assistance.
nocleg – w najbardziej rozbudowanych wariantach assistance przysługuje nam nocleg, w razie awarii lub wypadku, dla osób podróżująch samochodem.

Przedstawiamy konkretną ofertę ubezpieczenia.
Niczego nie ukrywamy

Biuro 1:

Ubezpieczenia RELATIV
ul. 1 Maja 182,
25-614 Kielce,

Rafał Czerwiński -
t: 796-655-431
@: ubezpieczenia.relativ@gmail.com

Biuro 2:

Ubezpieczenia RELATIV
ul. Świętokrzyska 4,
26-006 Nowa Słupia -

Wiesław Czerwiński,
t: 601-511-381
@: relativ.czerwinski@gmail.com